Սոց. մեդիան որպես տեղեկատվական աղբյուր: Ինքնուրույն աշխատանք

Սոց. մեդիայի զարգացման իրավական տեղեկատվական համառոտ նախագիծ

Իրավական տեղեկատվական սոց. մեդիայի զարգացման  նախագիծստեղծելու համար անհրաժեշտ է համացանցում ստեղծել իրավաբանական կայք, բլոգ, ինչպես նար էջեր սոցիալական կայքերում:

 Իրավաբանական կայքում, բլոգում և իհարկե նաև այդ կայքերի պատկանող սեց. զանցերի էջերում (facebook, twitter և այլն) պետք է ստեղծել այնպիսի  հարթակ, որը թե իրավաբանական, թե  առհասարակ մարդու իրավունքներին առնչվող յուրաքանչյուր հարցի պատասխան կտա: Անհրաժեշտ է,  որ կայքից հեշտությամբ կարողանա օգտվել յուրաքնանչյուր կարողությունների տեր չափահաս քաղաքացի: Կայքը պետք է քաղաքացիներին հնարհավորություն տա իրազեկ լինել իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին:Կայքի նպատակը պիտի լինի ապահովել քաղաքացիների իրավական անվտանգությունը, պաշտպանենլ  նրանց շահերը և դրանով իսկ նպաստել արդարության և խելամտության սկզբունքների վրա հիմնված իրավական միջավայրի ձևավորմանը:

 Կայքը պիտի հասանելի լինի մի քանի լեզուներով: Ցամկալի է, որ կայքում լինի նար իրավական տերմինների բառաևան: Օրինակ՝

 հարկային պարտավորություն– հարկային պարտավորությունը ներառում է հարկերի (այդ թվում` թաքցված կամ պակաս ցույց տրված հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված), ինչպես նաև հարկային օրենսդրությունը և Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերը խախտելու համար հաշվարկված` հարկային օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների գումարների վճարումը

 ռոյալթի-ռոյալթին մետաղական օգտակար հանածոների օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացումից ստացվող բարձր շահութաբերության համար նույն օրենքին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար է

 ստուգումստուգումն օրենքի հիման վրա իրականացվող ընթացակարգ է, որով պարզվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացրած հաշվետվությունների, ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հայտարարագրերի, հարկերի և պարտադիր այլ վճարների գծով նախատեսված հաշվարկների, ելակետային տվյալների, այլ փաստաթղթերի արժանահավատությունը և վերջինիս ծավալած փաստացի գործունեության համապատասխանությունն օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:

 

Անշուշտ նաև կայքում պիտի լինի որոնել հատվածը, ինչը հնարհավորությոն կտա մարդկանց արագ գտնել իրենց ուզած տեղեկությունր, որը կա կայքում, կամ բլոգում:

 Իրավական տեղեկատվական կայքւմ  պիտի լինի  լրահոսի բաժին, որտեղ պիտի տեղադրվեն լուրեր իրավական թեմաներով, ինչպես նաև հարցազրույցներ, որոնք լրագրողները վերցրել են իրավական որորտում աշխատող անձանցից:

Կայքերում, բլոգում և կայքի facebook-յան էջում ցանկալի է, որ հնարավորություն  ընձեռնվի սկսնակներին մուտք գործել մասնագիտական լրագրության դաշտ, որտեղ կարելի է տեղադրել սեփական լուրը: Իհարկե այդ լուրը, կամ հոդվածը պետք է ուղարկել կայքի խմագիրներին ու նրանց համաձայնության դեպքում, նոր հրապարակել կայքում:

 Իրավական տեղեկատվական կայքում  պիտի լինի  դատական գործերի մասին բաժին: Այսինքն այս բաժնում պիտի տեղադրվեն նորություւներ ու կարևոր մանրամասներ, թե դատական գործերը ինչ ընթացքի մեջ են և թե ինչ վճռի են արժանացել: Անշուշտ դատական գործեր լինում են ամեն օր՝ սկսած լուրջ քաղաքական խնդրիներից, վերջացրած ընտանեկան, կենցաղային խնդիրներով: Այդ պատճառով այս բաժնում պիտի տեղադրվեն այնպիսի դատական գործեր, որոնք հանրային քննարկման, հանրային ուշադրության քննարկման առարկա են դարձել: Օրինակ «Դեմ եմ»-ի դատական գործերի մասին, Վարդան Պետրոսյանի դատական գործերի մասին և այլն:

 Այսօր մարդիկ անընդհատ իրավաբանական խորհրդատվության կարիք ունեն: Ուստի կայքում պետք է լինիհարցեր իրավաբանին բաժինը, որտեղ քաղաքացին կարող առցանց հարցումներ գրել իրավաբանին և ստանա իրեն հուզող հարցի պատասխանը էլ. փոստով:

Սա մեծ հնարհավորություն է և շատ թվով մարդիկ կայցելեն կայք, ինչն էլ կբարձրացնի կայքի ռեյտինգայնությունը:

 Կայքում կարելի է նաև բաժին հատկացնել հաջողակ պատմություննեին: Այստեղ պիտի տեղադրվեն պատմություններ, որոնք կլինեն այն մարդկանց մասին, ովքեր պաշտպանելով իրենց իրավունքները հասել են հաջովության: Օրինակ ազատվել են աշխատանքից, բայց դատարան դիմելով վերականգնել են իրենց պաշտոնը և այլն: Պիտի նշվի, որ հաջողություն են ունեցել, մեր կայքից՝ իրավաբանին online  հարցումներ անելու հետանքով:

 Կայքի աջակցություն թուլլ տեսողություն ունեցողներին բաժնում թույլ տեսողություն ունեցողներին հնարհավորություն պիտի տրվի  կայքի մատուցվող ծառայություններին ծանոթանալ ընտրելով տարբեր տեսակի խոշորացնող տառաչափերից:

 Կայքը պիտի գունավորված լինի մեղմ գույներով: Կայքում գեզադրված պիտի լինեն PDFֆայլերը, որոնք հնարհավոոր կլինի  ներբեռնել, տպել, շրիֆտը խոշորացնել կամ փոքրացնել: Կայքից օգտվելը հեշտ պիտի լինի  յուրաքանրյուր չափահաս մարդու համար: Կայքից պիտի հնարհավոր լինի ձեռք բերել բազում տեղեկություններ: Նյութերն ու հայտարարությունները պիտի թարմացվեն  ժամանակին:

 Կայքում  հղումներ բաջին  պիտի լինի, որը հնարհավորություն կտա կայքի այցելուներին նմանատիմ կայքեր այցելել: Ստանալ հավելյալ տեղեկություն:  Օրինակ.

 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարան

http://www.concourt.am

Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 10, Հեռ.` 58-81-71

 ՀՀ Դատախազություն

http://www.genproc.am

Հասցե` Երեւան, 0010, Վազգեն Սարգսյան փ. 5, Հեռ.` 51-16-50

 Երեվանի Քաղաքապետարան

http://www.yerevan.am

Հասցե` Երևան, 0015, Արգիշտիի փող. 1, Հեռ.` 51-41-87

 ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

http://www.pastaban.am

 Ստանդարտների Ազգային Ինստիտուտ

http://www.sarm.am

 ՀՀ Մարդու Իրավունքների Պաշտպան

http://www.ombuds.am

Հետադարձ կապ բաժինը հնարհավորություն կտա կապ հաստատել քաղաքացիների հետ:

 

 Թեժ գիծ բաժնում պիտի լինեն ՀՀ արդարադատության նախարարության, ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայություն, ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայություն և այլ հեռախոսահամարներ:

 Գրադարան բաժնում պիտի լեիեն իրավական նյութեր, գրքեր, որոնք հնարհավոր կլինի անվճար բեռնել, կամ online ընթերցել:

 Տեսանյութեր բաժնում պիտի լինեն նյութեր իրավական թեմաներով:

 Իրավական ռեսուրսներ բաժնում պիտի տեզեկություն լինի այն մասին,  թե ՀՀ յութաքանչյուր տարածաշրջանում իմչ դատական համակարգեր են գործում, այդ դատարանների հասցեն, պաշտոնական կայք-էջերը:

 Կայքի այցելուներին հնարհավորություն պիտի լին բաժանորդագրվել ու էլ. փոստով ստանալ կայքի նորությունները:

 Այսպիսով, այս իրավական նախագիծը կարելի է ներկայացնել կայքով, բլոգով և սոցիալական էջերով:

 

 Իրավական նաախագիծը կայքում և բլոգում կարելի է ներկայացնել հետրյան վերը նշված ձևով և բաժիններով: Այս բաժիններում զետեղված նյութը կարծում եմ  կբավարարի կայք և  բլոգ  այցելուների պահանջներն ու հոտաքրքրությունները, կապահովի ռեյտինգայնությունը: Սոցիալական էջերում միայն կտեղադրվեն կարևոր լուսանկարներ, լուրեր և տեսանյութեր. Կնշվի նաև այն. « հավելյալ տեղեկության համար խնդրում ենք այցելել մեր պաշտոնական կայք կամ բլոգ»:

 Սակայն այս ամենից բացի անհրածեշտ է ռետինգայնությունն ապահովել կայքում տեղադրելով այլ ինֆորմացիա:

Օրինակ կարելի է գովազդ տեղադրել, այն մասին, ինրպես արագ հարստանալ մի քանի օրում: Կարելի է գովազդ տեղադրել, որի վրա սեղմելով մարդիկ կկարողանան անվճար բեռնել երգեր, ֆիլմեր և այլն:

 

Սոց. մեդիայի զարգացման   իրավական տեղեկատվական  նախագիծստեղծելուհամար համեմատել եմ հետևյալ բլոգային տիրույթները.

 

 

Advertisements

Առց. մեդ. ոլ. ուս. լեզվ. առանձնահատկությունները: Ինքնուրույն աշխատանք

The blogger Rashad Ramazanov  was sentenced on a charge of

“drug trafficking”

Azerbaijan’s Supreme Court  rejected an appeal  of the blogger Rashad Agaadin (Rashad Ramazanov), sentenced to nine years’ imprisonment on charges of drug trafficking. 

According to  the blogger Azer Nagiyev, preliminary meeting of the Baku Court of Appeal on the claim  by  Agaadin took place on January 9.  However, the court’s decision was not given  to protection  lawyers, and a week later, the Court of Appeal considered the case, and  upheld the trial court.  The lawyer regards it as a  violation of the right  of  blogger  to appeal the judgment. Therefore, the defense filed an appeal against the decision of the preliminary  hearing of the Baku Court of Appeal. However, on may 14 the Supreme Court dismissed the appeal.

However, a judge sentenced a blogger to nine years in prison, finding him guilty under Article of the Criminal Code 234.4.3 (illegal possession and sale of a large scale of drugs), the maximum penalty for which is 12 years in prison.

 Rashad Ramazanov, Azerbaijani blogger who was criticized the authorities on Facebook and YouTube was arrested on 9 May 2013 and taken to the Organized Crime Department, where officials claimed to have found nine grams of heroin in his pocket. He denied the charges and insisted that the drugs had been planted on him. Ramazanov wrote under the pen name Rashad Hagigat Agaaddin.

Ramazanov’s lawyer Rovshan Shiraliyev told Human Rights Watch that, following his client’s arrest, police took him to the Organized Crime Department, where during a search the investigators claimed to have discovered 9.05 grams of heroin in his trouser pocket. For several days following Ramazanov’s arrest, Shiraliyev was not allowed to see him and, according to the lawyer, Ramazanov’s wife had no information about his whereabouts.

Furthermore, the defense filed an appeal to the  decision  of he appellation court.

On May 10, the Narimanov District Court in Baku sent Ramazanov to pre-trial custody for three months on charges under criminal code article 234.4.3, for illegal purchase, possession, and sale of a large amount of narcotics. The authorities kept him in police custody until May 20, in violation of the requirement under Azerbaijani criminal procedure to transfer the accused to a detention facility within 24 hours after the court order.

Rashad Ramazanov told his lawyers that he had been severely beaten several times while he was held in custody by the Ministry of Internal Affairs. Police have denied the claims. There has been no official investigation into them.

His wife, Konul Ismayilova, told Amnesty International that he had been beaten to punish him for his criticism of President Ilham Aliyev and his family, and in order to force him to confess.

“By law, Rashad Ramazanov  should have been transferred to an Investigative Detention Centre within 24 hours of the court decision ordering him to serve three months of pre-trial detention, but he was inexplicably kept at the Ministry of Internal Affairs for 11 days,” said John Dalhuisen.

Today’s jail sentences come amid a continuing and widespread crackdown on government critics in Azerbaijan, including media workers, NGOs and human rights activists.

Ramazanov calls the Azerbaijani authorities “a diabolical Aliyev’s regime.”

 

Sources:

http://www.civilrightsdefenders.org/tag/rashad-ramazanov/

http://www.panorama.am/en/politics/2013/11/14/amnesty-international-azerbaijan/

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/azerbaijan-journalist-and-writer-jailed-ruthless-crackdown-continues-2013-1

http://contact.az/docs/2014/Social/051400078568en.htm#.U3XxKvl_tBR

 

Բանակում մահվանդեպքով է գրանցվել, դատարանում՝քրեականգործ

Որպես մամլո խոսնակ անդրադառնալով  Վայոց ձորի մարզի զորամասերից մեկի՝ զինծառայող ավագ լեյտենանտ Մերուժան Աշոտի Հարությունյանի անհետացմանը նշեմ,  որ միակ ինֆորմացիան տալիս են այդ Գյուղի բնակիչները, ասելով, որ լեյտենանտին տեսել են գետում: Այս վարկածը  դեռ հաստատված չէ:  Ջրամբարի տարածքում որոնողական աշխատանքներ են կատարվում: Գյուղի բնակիչները նաև ասոմ են, թե զինվորականին տեսել են գետն ընկած, սակայն չեն կարողացել օգնել:

Սպայի անհետացման փաստի առիթով քրեական գործ է հարուցվել: Ավագ լեյտենանտ Մերուժան Աշոտի Հարությունյանը զորամասից անհետացել էր մոտ տասն օր առաջ:

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացանում է, որ նրա դին հայտնաբերել են  հայ-ադրբեջանական սահմանային չեզոք գոտում` Տանձիկի ջրամբարում:  Նշենք, որ բռնության հետքեր դիակի վրա կան, թե՝ ոչ, կպարզվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո:

Ավագլեյտենանտիանհետացմանփաստովքրեականգործըևսհարուցվելէմարտականհերթապահությունկամմարտականծառայությունկրելուկանոններըխախտելուհատկանիշներով:

 

Աղբյուր.

http://www.azatutyun.am/content/article/25381752.html

http://www.tert.am/am/news/2014/05/03/sergent/

http://www.azatutyun.mobi/a/25381752.html